પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલી કેમ્પ ૨૦૨૨ online teacher transfer 2022 full date list

પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલી કેમ્પ ૨૦૨૨ online teacher transfer 2022: શિક્ષણમંત્રીશ્રી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ મા શિક્ષકોના બદલી કેમ્પોની તારીખો જાહેર કરવામા આવી છે.

 • વધ-ઘટ બદલી કેમ્પ તારીખ: 20-10-2022 થી ૨૯-૧૦-૨૦૨૨
 • આંતરીક બદલી ઓનલાઇન-પ્રથમ તબક્કો : ૨-૧૧-૨૦૨૨ થી ૨૦-૧૧-૨૦૨૨
 • આંતરીક બદલી ઓનલાઇન-બીજો તબક્કો : ૨૩-૧૧-૨૦૨૨ થી ૨-૧૨-૨૦૨૨
 • જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ: ૬-૧૨-૨૦૨૨ થી ૮-૧૨-૨૦૨૨
 • મુખ્ય શિક્ષકોના અરસ પરસ જિલ્લાફેર બદલી :

પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલી કેમ્પ ૨૦૨૨

અગત્યની લીંક

બદલી કેમ્પ ટાઇમટેબલ પરીપત્ર તા.૧૫-૧૦-૨૦૨૨Download Pdf
બદલી નિયમો સુધારા ઠરાવ pdf તા.14-10-2022Download Pdf
ઓનલાઇન બદલી ઓફીસીયલ વેબસાઇટClick here
Rojgar udpates હોમ પેજ Click here

કેવી રીતે ઓનલાઇન બદલી ફોર્મ ભરવું?

 • શિક્ષકોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે dpegujarat.in પર જવું પડશે
 • ડિસ્ટ્રિક્ટ પસંદ કરો તમારું કામ હતું.
 • અરજી ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરો.
 • ફોટો અપલોડ કરો અને સહી કરો.
 • નોંધણી નંબર અને જન્મ તારીખની મદદથી શાળા પસંદ કરો.
 • એપ્લિકેશનની પુષ્ટિ કરો અને નોંધણી નંબર અને જન્મ તારીખ સાચવો.
 • પ્રિન્ટઆઉટ લો અને TPEO ઓફિસમાં અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલી કેમ્પ ૨૦૨૨
પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલી કેમ્પ ૨૦૨૨

read also : TET EXAM Date 2022 Gujarat / TET પરીક્ષા ૨૦૨૨ સંપુર્ણ માહિતી સીલેબસ મોડેલ પેપરો TET પરીક્ષા જુના પેપરો full List

બદલી કેમ્પ તારીખ
બદલી કેમ્પ તારીખ
See also  Study in a US: How to the maintain legal status while a studying in a America? Do not make a such mistakes somewhere.

Leave a Comment